Startlister

Startlister

Utdeling av startnummer foretas av klubbene i januar. 
For barn som ikke har gått Naborunden tidligere, utdelt Naborundenluer samtidig med startnummerne.

Se på klubbens hjemmeside hvordan dette organiseres.

Barna starter på den tiden som står på startnummeret og i systemet til Emit.
Husk å ta vare på startnummeret - det er samme startnummer og starttid i alle tre rennene.

Siden vil oppdateres etter påmeldingsfristens utløp.
Undersider (1): [Uten navn]
Ċ
Nabo Runden,
14. jan. 2015, 15:03
Comments