Informasjon‎ > ‎

Ekstraordinært årsmøte

lagt inn 8. okt. 2012, 11:03 av Admin Naborunden   [ oppdatert 1. nov. 2012, 02:05 av Nabo Runden ]

MANDAG 22. oktober KL 1900 – FOSSUMS KLUBBHUS

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Naborunden Velforening, mandag 22. oktober kl 1900, i Fossums klubbhus. Alle foresatte til barn som har deltatt i Naborunden denne vinteren kan delta. Bakgrunn for innkallingen: 

Styremedlem og økonomiansvarlig Live Lannem Thorvaldsen ønsker å fratre sine verv i Naborunden velforening. Styret foreslår at Kristin Galtung Skar overtar Lives verv med øyeblikkelig virkning.

Agenda:
1. Live Lannem Thorvaldsen fratrer sine verv i Naborunden velforening
2. Valg av nytt styremedlem og økonomiansvarlig 
3. Endre av veddtekter ved bytte av styremedlem
4. Eventuelt 

Vel møtt!

Styret

Comments