Informasjon

Hvem kan delta:

Alle barn født i 2008-2011 som er medlem i en av arrangørklubbene kan delta.

Når: 

Rennene går 
mandag 20.01.2020 i Sørkedalen,
mandag 03.02.2020 på Fossum
mandag 24.02.2020 i Holmenkollen


Reservedato ved avlysninger i Sørkedalen er 09.03.2020

Første løper starter klokken 17:00 og siste omtrent 20:40.  
Starttiden står på startnummeret, og er den samme i alle tre renn. 
Startnummeret brukes i alle tre rennene, så ta godt  vare på det!

Hvor:

Rennene går i Sørkedalen, på Fossum og i Holmenkollen

Påmelding:

Åpner DATO frist DATO. Påmelding Naborunden.no. 

Startnummer:

Det er samme nummer og starttid i alle tre rennene. Ta vare på nummeret. Det er klubben som deler ut nummeret. Noen klubber gjør det på forhånd, andre deler ut nummeret i Sørkedalen før første renn.

Premiering:

Alle som deltar får en stor og fin pokal. Den er størst hvis man fullfører alle tre, litt mindre for to renn og enda litt mindre for ett fullført renn. Hver enkelt klubb har premieutdeling etter at alle rennene er ferdig. Mange har det på sesongavslutingen.

Resultater:

Det er ikke fokus på plasseringer. Man kan ved påmelding  reservere seg mot publisering av tid på www.naborunden.no 

Smøretips:

Blir gitt på Naborundens Facebookside dagen før rennet.  Klubbene har ofte også med seg noen erfarne foreldre som kan hjelpe til.

Parkering:

Det er gratis parkering i nærheten av rennene. Vi oppfordrer alle til å kjøre sammen!!

Informasjon fra Skiforbundet 
Informasjon om bl.a stavlengder og kuldegrenser
For klassene 16 år og yngre: Avlysning eller utsettelse ved minus 15 grader eller kaldere.
Se link til skiforbundet:
kuldegrense


Comments