Informasjon

Hvem kan delta:

Alle barn født i 2006-2009 som er medlem i en av arrangørklubbene kan delta.

Når: 

Rennene går 
mandag 22.1.2018 i Sørkedalen,
mandag 5.2.2018 på Fossum
mandag 26.2.2018 i Holmenkollen

Reservedato ved avlysninger er 5.3.2018 i Sørkedalen

Første løper starter klokken 17:00 og siste omtrent 20:40.  
Starttiden står på startnummeret, og er den samme i alle tre renn. 
Startnummeret brukes i alle tre rennene, så ta godt  vare på det!

Hvor:

Rennene går i Sørkedalen, på Fossum og i Holmenkollen

Påmelding:

Åpner 1.12.17  frist 15.12.17. Påmelding Naborunden.no. 

Startnummer:

Det er samme nummer og starttid i alle tre rennene. Ta vare på nummeret. Det er klubben som deler ut nummeret. Noen klubber gjør det på forhånd, andre deler ut nummeret i Sørkedalen før første renn.

Premiering:

Alle som deltar får en stor og fin pokal. Den er størst hvis man fullfører alle tre, litt mindre for to renn og enda litt mindre for ett fullført renn. Hver enkelt klubb har premieutdeling etter at alle rennene er ferdig. Mange har det på sesongavslutingen.

Resultater:

Det er ikke fokus på plasseringer. Man kan ved påmelding  reservere seg mot publisering av tid på www.naborunden.no 

Smøretips:

Blir gitt på hjemmesiden dagen før rennet.  Oppdatering til lunsj renndagen. Bull Ski og Kajakk stiller med smørehjelp på rennet. Klubbene har ofte også med seg noen erfarne foreldre som kan hjelpe til.

Parkering:

Det er gratis parkering i nærheten av rennene. Vi oppfordrer alle til å kjøre sammen!!


Comments