Naborunden 2021


Naborunden 2021

 

Styret i Naborunden har et sterkt ønske om å gjennomføre rennene i 2021.

Dessverre har vi måttet utsette første renn som etter planen skulle vært avholdt
25. januar 2020 på grunn av koronasituasjonen
. Se informasjon om oppdaterte renndatoer nedenfor. 

 

 

Ved renngjennomføring vil det være et tak på antall deltakere på 600 utøvere
(150 utøvere i hver aldersklasse). Funksjonærer regnes ikke inn blant disse.

 

  


 

Oppdaterte renndatoer (pr. 8. januar 2021)


Det planlagte rennet i Sørkedalen 25. januar 2021 er utsatt pga koronarestriksjoner.


Oppdaterte renndatoer er nå:

 


Renn # 1 i Holmenkollen (15/2/2021)

 

Renn # 2 i Fossum (1/3/2021)


Renn # 3 i Sørkedalen (15/03/2021)

 

Alle rennene vil i år være i fristil.

 

 

 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om den praktiske gjennomføringen av de enkelte rennene. Smittevern vil til enhver tid være oppdatert etter gjeldene retningslinjer fra lokale og nasjonale myndigheter.Informasjon kommer også på Naborundens Facebookside: linkNaborunden er tre kjempeartige arrangementer for barn født 2009-2012  som vil prøve seg på
noen litt mindre alvorlig skirenn. 
Det er flotte premier til alle, og Naborundenluer til 2012-barna.
Naborunden har fått egen facebookgruppe

Melde dere inn på Naborunden 2020-gruppen på Facebook, hvor det vil komme nærmere informasjon når rennene nærmer seg. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------